Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA ประจำปี 2561

โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA ประจำปี 2561

[ 01-06-2561 ] Hits:31

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 5

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 5

[ 22-05-2561 ] Hits:23

พิธีเปิดงาน Fix it Center Thailand 4.0 (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0) งานอาชีวะ

พิธีเปิดงาน Fix it Center Thailand 4.0 (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0) ง…

[ 28-03-2561 ] Hits:56

จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

[ 23-03-2561 ] Hits:59

 นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วงออกพื้นที่ตรวจการต่อท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง

นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วงออกพื้นที่ตรวจการต่อท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง

[ 14-03-2561 ] Hits:56

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

[ 13-03-2561 ] Hits:58

ดำเนินการใช้ดินถมที่บริเวณไหล่ทางถนนเส้นนาส่วง-นาเยีย (เยื้องศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1)

ดำเนินการใช้ดินถมที่บริเวณไหล่ทางถนนเส้นนาส่วง-นาเยีย (เยื้องศาลากลางบ้าน หมู่ที…

[ 07-03-2561 ] Hits:67

จัดกิจกรรมณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ในกิจกรรม "Big Cleaning Day" ณ บริเวณสวนสาธารณะหลังเทศบาลตำบลนาส่วง

จัดกิจกรรมณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ในกิจกรรม "Big Cleaning Day" ณ บริเ…

[ 28-02-2561 ] Hits:78

ร่วมเปิดจุดรับซื้อขยะตามโครงการธนาคารจยะรีไซเคลิลเทศบาลตำบลนาส่วงมุ่งส่งเสริมการจัดกานขยะมูลฝอยในครัวเรือน

ร่วมเปิดจุดรับซื้อขยะตามโครงการธนาคารจยะรีไซเคลิลเทศบาลตำบลนาส่วงมุ่งส่งเสริมการ…

[ 27-02-2561 ] Hits:77

ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประชาชนในเทศบาล ประจำปีงบประมาฌ2561

ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประชาชนในเทศบาล ประจำปีงบประมาฌ2…

[ 13-02-2561 ] Hits:74

ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

[ 31-01-2561 ] Hits:78

พิธีเปิดโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่(สนับสนุนกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2561

พิธีเปิดโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่(สนับสนุนกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day) ประจำปีง…

[ 30-01-2561 ] Hits:73

  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
โรงเรียนนาส่วงวิทยา

โรงเรียนนาส่วงวิทยา

โรงเรียนบ้านนาส่วง

โรงเรียนบ้านนาส่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

Error: No articles to display

Error: No articles to display