Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย การใช้ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ประจำปี 2561

โครงการอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย การใช้ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ปร…

[ 10-08-2561 ] Hits:7

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

[ 10-08-2561 ] Hits:10

 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1

[ 08-08-2561 ] Hits:18

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"

[ 25-07-2561 ] Hits:22

กิจกรรมปฏิญานตนเพื่องดเหล้าเข้าพรรษา 2561

กิจกรรมปฏิญานตนเพื่องดเหล้าเข้าพรรษา 2561

[ 24-07-2561 ] Hits:27

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561

[ 18-07-2561 ] Hits:20

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

[ 17-07-2561 ] Hits:25

ทำบุญตลาดสด ประจำปี 2561

ทำบุญตลาดสด ประจำปี 2561

[ 06-07-2561 ] Hits:28

โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA ประจำปี 2561

โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA ประจำปี 2561

[ 01-06-2561 ] Hits:66

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 5

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 5

[ 22-05-2561 ] Hits:59

พิธีเปิดงาน Fix it Center Thailand 4.0 (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0) งานอาชีวะ

พิธีเปิดงาน Fix it Center Thailand 4.0 (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0) ง…

[ 28-03-2561 ] Hits:83

จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

[ 23-03-2561 ] Hits:86

  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
โรงเรียนนาส่วงวิทยา

โรงเรียนนาส่วงวิทยา

โรงเรียนบ้านนาส่วง

โรงเรียนบ้านนาส่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

Error: No articles to display

Error: No articles to display