Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมทำความสะอาดในโครงการวันแห่งการทำบุญและทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดนาส่วงเหนือ

ร่วมทำความสะอาดในโครงการวันแห่งการทำบุญและทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดนาส่วงเหนือ

[ 30-12-2560 ] Hits:11

พิธีเปิด"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำปีงบปรมาณ 2561

พิธีเปิด"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำปีงบปรมาณ 2561

[ 26-12-2560 ] Hits:11

พิธีเปิด"โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย แบบแอโรบิค" ณ ศาลาประชาคมชุมชนโนนขามป้อม ม.8

พิธีเปิด"โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย แบบแอโรบิค" ณ ศาลาประชาคมชุมชนโ…

[ 21-12-2560 ] Hits:11

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน(การจัดการขยะอินทรีย์)ประจำปี2560

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน(การจัดการขยะอินทรี…

[ 15-12-2560 ] Hits:17

จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนาส่วงวิทยา

จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนาส่วงวิทยา

[ 15-12-2560 ] Hits:15

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ร.9)

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็…

[ 04-12-2560 ] Hits:16

ร่วมงานพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมาร

ร่วมงานพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำร…

[ 04-12-2560 ] Hits:23

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานาส่วงคัฟ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานาส่วงคัฟ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

[ 23-11-2560 ] Hits:33

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ "1 กิจกรรม 1 ความดี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" โดยการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลนาส่วง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ "1 กิจกรรม 1 ความดี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน…

[ 23-11-2560 ] Hits:30

 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2017" ครั้งที่ 27

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2017" ครั้งที่ 27

[ 21-11-2560 ] Hits:130

โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาส่วง) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาส่วง) ระยะที่ 2 ประจำปีงบ…

[ 10-11-2560 ] Hits:47

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,และผู้ป่วยติดเชื้อประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,และผู้ป่วยติดเชื้อประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

[ 09-11-2560 ] Hits:31

  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
โรงเรียนนาส่วงวิทยา

โรงเรียนนาส่วงวิทยา

โรงเรียนบ้านนาส่วง

โรงเรียนบ้านนาส่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

Error: No articles to display

Error: No articles to display