ภาพสไลด์ 2
ภาพสไลด์ 1
  • 1
  • 2

ฝ่ายนิติบัญญ้ติ

   
นายนิคม สมัครคูณ
ประธานสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายอุทัย โคตรชัย
รองประธานสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายสมคิด ธานี
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายบุญเลื่อน อนุกาล
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายบุญมาก ชุมมวล
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายสำลี พาประจง
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายสมพงษ์ จำปาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายประกาย เกษาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นางดอกจันทน์ ตรีพักตร์
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นางพัทยา หงษ์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
ร้อยตรี นิรันดร์ แสนทวีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นางคำจันทร์ คันที
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
Share

วิดีทัศน์แนะนำเทศบาล

วิดีทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลสภาพทั่วไป ศักยภาพ ผลการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุดบนเว็บบอร์ด!

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

1. ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

   ภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีที่รัฐให้อำนาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บเอง เพื่อเป็นรายได้ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บได้เท่าใดก็ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้งอถิ่นนั้น โดยไม่ต้องนำส่งรายได้นั้นแก่รัฐาบาล "เงินภาษีทุกบาทนั้นมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา" 1. ...

ข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการ รับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการ รับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/2555

     วันที่ 22 ก.พ.56 เวลา 08.30 น. นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการ รับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/2555 ของจังหวัดอุบลราชธานี ...

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

     เทศบาลตำบลนาส่วง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 843,100 บาท รายละเอีดยปรากฎเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้...

ข่าวกิจกรรมของเรา

23 เมษายน 2557 วันข้าวโพด นาส่วง

23 เมษายน 2557 วันข้าวโพด นาส่วง

     เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557  เทศบาลตำบลนาส่วง นำโดย นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันข้าวโพดหลังทำนา ...

Scroll to top