ภาพสไลด์ 2
ภาพสไลด์ 1
  • 1
  • 2

ฝ่ายนิติบัญญ้ติ

   
นายนิคม สมัครคูณ
ประธานสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายอุทัย โคตรชัย
รองประธานสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายสมคิด ธานี
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายบุญเลื่อน อนุกาล
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายบุญมาก ชุมมวล
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายสำลี พาประจง
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายสมพงษ์ จำปาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นายประกาย เกษาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นางดอกจันทน์ ตรีพักตร์
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นางพัทยา หงษ์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
ร้อยตรี นิรันดร์ แสนทวีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
นางคำจันทร์ คันที
สมาชิกสภาเทศบาล
มือถือ :
อีเมล :
เฟชบุก :
   
Share

วิดีทัศน์แนะนำเทศบาล

วิดีทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลสภาพทั่วไป ศักยภาพ ผลการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุดบนเว็บบอร์ด!

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

1. ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

   ภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีที่รัฐให้อำนาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บเอง เพื่อเป็นรายได้ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บได้เท่าใดก็ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้งอถิ่นนั้น โดยไม่ต้องนำส่งรายได้นั้นแก่รัฐาบาล "เงินภาษีทุกบาทนั้นมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา" 1. ...

ข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการ รับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการ รับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/2555

     วันที่ 22 ก.พ.56 เวลา 08.30 น. นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการ รับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/2555 ของจังหวัดอุบลราชธานี ...

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

     เทศบาลตำบลนาส่วง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 843,100 บาท รายละเอีดยปรากฎเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้...

ข่าวกิจกรรมของเรา

สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 2557

สืบสานงานประเพณีสงกรานต์  2557

     เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557  เทศบาลตำบลนาส่วง นำโดย นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง ...

Scroll to top