ภาพสไลด์ 2
ภาพสไลด์ 1
  • 1
  • 2

นายกเทศมนตรีร่วมงานทำบุญ กฐินสามัคคี ประจำปี 2557

            วันที่ 19  ตุลาคม 2557  นายประจญ   ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ได้จัดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อทอดถวาน ณ  วัดบ้านกุดยาง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นการสมทบทุนห้องน้ำในวัด และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีบุญกฐินหลังวันออกพรรษา  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล

      วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

นายกเทศมนตรีประชุม ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและคณะกรรมชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน

     วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา  09.00 น. นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง จัดประชุมผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน , ประธานชุมชน คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ในการจัดกฐินวัดบ้านกุดยาง หมู่ที่  8  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

วิดีทัศน์แนะนำเทศบาล

วิดีทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลสภาพทั่วไป ศักยภาพ ผลการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

1. ตราสัญลักษณ์เทศบาล

   ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาส่วง  ดวงตราเป็นรูปหัวเสือล้อมรอบด้วยข้าวโพด ...

โพสต์ล่าสุดบนเว็บบอร์ด!

ไม่มีกระทู้แสดง

Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร?    Responsive Web Design เป็นแนวการคิดออกแบบ web layout ...

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

1. ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

   ภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีที่รัฐให้อำนาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บเอง เพื่อเป็นรายได้ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บได้เท่าใดก็ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้งอถิ่นนั้น โดยไม่ต้องนำส่งรายได้นั้นแก่รัฐาบาล "เงินภาษีทุกบาทนั้นมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา" 1. ...

QR Code ของเรา

QR Code ของเรา

1. QR Code ของเรา

   QR Code ของเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ...

ข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาด

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาด

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาด อุบลราชธานี : ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด ในพื้นที่ 9 ...

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

     เทศบาลตำบลนาส่วง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 843,100 บาท รายละเอีดยปรากฎเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้...

Scroll to top