ภาพสไลด์ 2
ภาพสไลด์ 1
  • 1
  • 2

เทศบาลฯ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เทศบาลตำบลนาส่วง โดยการนำของท่านนายกประจญ  ชนะขันธ์  สนับสนุนให้ชาวตำบลนาส่วงได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิค โดยกลุ่มสตรี แม่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป , รวมทั้งการออกำลังกายของวัยรุ่นเพื่อห่างไกลยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลตอนเย็นทุกวันเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัย ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

นายกเทศมนตรีมอบรถเข็นให้ผู้พิการ หมู่ 1 ตำบลนาส่วง

         วันที่  27  สิงหาคม พ.ศ. 2557  นายประจญ   ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรี่ตำบลนาส่วง พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ นายสมพงษ์ จำปาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลมอบรถเข็นให้ผู้พิการ หมู่ที่ 1 ตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

     วันที่  5  กันยายน พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 น.  นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่องการประชุมเงินโครงการมหัศจรรย์ศูนย์สร้างสรรค์ในศูนย์ฯ , แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ , การจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก.....

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557

           โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง มีผู้ร่วมโครงการ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลตำนาส่วง ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

อ่านเพิ่มเติม

นายกเทศมนตรีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ 1 ตำบลนาส่วง

        วันที่ 5  กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.  นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ณ  ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า

     วันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบรางวัล โครงการประ่กวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557

      วันที่  2 กันยายน พ.ศ. 2557  เวลา 09.00 น. ท่านนายกประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ได้เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้ผู้ชนะและชุมชนผู้ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง รายละเอียดประเภทผู้ชนะการประกวด.....

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชาญกรรมและยาเสพติด

วันที่  25  สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 19.00 น. นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาเยีย และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ณ บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร เทศบาลตำบลนาส่วง เพื่อป้องกันและปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญสังฆทานสามัคคีรวมญาติ ณ วัดป่านาส่วง

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557  นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ร่วมงานทำบุญสังฆทานสามัคคีรวมญาติในเทศกาลเข้าพรรษษา ณ วัดป่านาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

มอบรถเข็นผู้พิการ หมู่ 10 เขตเทศบาล

       วันที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น.  นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วงและนายสมคิด  ธานี สมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการเทศบาลตำบลนาส่วง มอบรถเข็นผู้พิการ หมู่ที่ 10 ในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง 

อ่านเพิ่มเติม

วิดีทัศน์แนะนำเทศบาล

วิดีทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลสภาพทั่วไป ศักยภาพ ผลการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

1. ตราสัญลักษณ์เทศบาล

   ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาส่วง  ดวงตราเป็นรูปหัวเสือล้อมรอบด้วยข้าวโพด ...

โพสต์ล่าสุดบนเว็บบอร์ด!

ไม่มีกระทู้แสดง

Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร?    Responsive Web Design เป็นแนวการคิดออกแบบ web layout ...

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

1. ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

   ภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีที่รัฐให้อำนาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บเอง เพื่อเป็นรายได้ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บได้เท่าใดก็ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้งอถิ่นนั้น โดยไม่ต้องนำส่งรายได้นั้นแก่รัฐาบาล "เงินภาษีทุกบาทนั้นมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา" 1. ...

QR Code ของเรา

QR Code ของเรา

1. QR Code ของเรา

   QR Code ของเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ...

ข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

 	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

       วันนี้ (  8 ก.ย.57)รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี   และติดตามผลการดำเนินงานที่ประชาชนร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรม  25 อำเภอ ...

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

     เทศบาลตำบลนาส่วง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 843,100 บาท รายละเอีดยปรากฎเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้...

Scroll to top