ภาพสไลด์ 2
ภาพสไลด์ 1
  • 1
  • 2

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557

           โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง มีผู้ร่วมโครงการ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลตำนาส่วง ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาส่วง ร่วมลงนามถวายพระพร

    นายประจญ   ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำข้าราชการ พนักงาน ทต.นาส่วง ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557  ณ หอประชุม (หลังใหม่) ที่ี่ว่าการอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า

     วันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ 10 ตำบลนาส่วง

       วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557  นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ณ  ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชาญกรรมและยาเสพติด

วันที่  25  สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 19.00 น. นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาเยีย และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ณ บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร เทศบาลตำบลนาส่วง เพื่อป้องกันและปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวดหน้าบ้าน น่ามอง

เทศบาลตำบลนาส่วง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน   โครงการหน้าบ้าน น่ามอง  ในชุมชนเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

มอบรถเข็นผู้พิการ หมู่ 10 เขตเทศบาล

       วันที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น.  นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วงและนายสมคิด  ธานี สมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการเทศบาลตำบลนาส่วง มอบรถเข็นผู้พิการ หมู่ที่ 10 ในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง 

อ่านเพิ่มเติม

ซ่อมแซมถนนเส้นนาส่วง - โนนยาง

     เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม  2557  เทศบาลตำบลนาส่วง นำโดย นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและที่ปรุึกษาฯ  เจ้าพนักงานป้องกันและพนักงานทุกส่วนงาน ร่วมกันซ่อมแซมถนนเส้นโนนยาง - นาส่วง ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (น้ำท่วม) ที่ผ่านมาให้สามารถใช้งานได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้ตามปกติ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานาส่วงคัพ 2014

               วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ   เทศบาลตำบลนาส่วงจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2014" ครั้งที่ 24 โดยเทศบาลตำบลนาส่วงร่วมกับโรงเรียนนาส่วงวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาขึ้น  จากการประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ดำเนินการรับสมัครวันที่  1 - 15  กันยายน 2557  และทำพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 27 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม

นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ตรวจสภาพน้ำท่วมถนนสายวาริน - เดชอุดม

       เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ.  2557  นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรี และเจ้าพนักงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลนาส่วง ได้ออกตรวจสภาพเหตุการณ์อุทกภัย (น้ำท่วม) บริเวณถนนวารินฯ - เดชอุดม จากสถานน้ำลำห้วยนาด้วง ล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประชาชนที่สัญจรไปมา  ซึ่งนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้งานป้องกันนำป้ายและแผงกันมากันบริเวณ และติดป้ายบอกเส้นทางประชาชนสัญจรไปมาพร้อมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถไปมา

อ่านเพิ่มเติม

วิดีทัศน์แนะนำเทศบาล

วิดีทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลสภาพทั่วไป ศักยภาพ ผลการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

1. ตราสัญลักษณ์เทศบาล

   ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาส่วง  ดวงตราเป็นรูปหัวเสือล้อมรอบด้วยข้าวโพด ...

โพสต์ล่าสุดบนเว็บบอร์ด!

ไม่มีกระทู้แสดง

Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร?    Responsive Web Design เป็นแนวการคิดออกแบบ web layout ...

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

1. ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

   ภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีที่รัฐให้อำนาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บเอง เพื่อเป็นรายได้ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บได้เท่าใดก็ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้งอถิ่นนั้น โดยไม่ต้องนำส่งรายได้นั้นแก่รัฐาบาล "เงินภาษีทุกบาทนั้นมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา" 1. ...

QR Code ของเรา

QR Code ของเรา

1. QR Code ของเรา

   QR Code ของเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ...

ข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงฯ ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

การประชุมชี้แจงฯ ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

วันที่ 24 มิ.ย.57 สนง.สถจ.อบ.จัดประชุมชี้แจงให้แก่ผู้บริหาร อปท., ปลัด อปท. และข้าราชการในสังกัด สถจ.ทุกคน ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี งานนี้ปรองดองกันถ้วนหน้า ...

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

     เทศบาลตำบลนาส่วง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 843,100 บาท รายละเอีดยปรากฎเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้...

Scroll to top