ภาพสไลด์ 2
ภาพสไลด์ 1
  • 1
  • 2

สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 2557

     เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557  เทศบาลตำบลนาส่วง นำโดย นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันสืบสานประเพณึสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 มีการทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบของที่ระรึก ประกวดขบวนรถบุปผชาติ ประกววดหนูน้องสงกรานต์ เทพีสงกรานต์ และสาวงามประเภทสอง ณ อาคารที่พักผู้โดยสารเทศบาลตำบลนาส่วง...

อ่านเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรี ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานี  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วงได้นำผู้ปรกครองเด็กไปด้วย ทำให้เด็กมีความสุขมากกับการได้เห็นสัตว์ใกล้ๆ และผู้ปรกครองก็มีความสุขด้วย ...

อ่านเพิ่มเติม

6 เมษายน วันจักรี

     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557   นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ จัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม...

อ่านเพิ่มเติม

18 มีนาคม 2557 วันท้องถิ่นไทย

     นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง นายประจญ ชนะขันธ์ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สิทธิวรชัย เป็นผู้กล่าวถวายสักการะ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557  เทศบาลตำบลนาส่วง นำโดย นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผอ.รร.นาส่วงวิทยา ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ  ประจำปี 2557 และการทำบุญอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งจะจัดในวันที่ 10 - 13 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง...

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าวงาน วันข้าวโพดเงินล้าน

     นายกเทศมนตรี นายประจญ  ชนะขันธ์ และท่านสจ.ประภัทร  พาพันธ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ททบ.5 ในการจัดงานข้าวโพดเงินล้าน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 21 - 22 เมษายน 2557 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เช่น อบต.ตำบลนาส่วง สำนักส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี รพ.สต.นาส่วง เกษตรอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด โดยมีรองนายกเทศมนตรีนายศักดา สารีบุตร เป็นเป็นผู้ประสานงานครั้งนี้...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเด็กและเยาวชน

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เทศบาลตำบลนาส่วง นำโดย นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนาส่วง โดยนักกีฬาทีมชาติ เป็นผู้ฝึกสอน ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเริมการแปลงฟันในศูนย์เด็ก

     27 กุมภาพันธ์ 2557 นายกเทศมนตรี ผ.อ.กองสาธารณะสุข หัวหน้าสำนักปลัด และผ.อ.กองช่าง เดินทางไปร่วมโครงการส่งเสริมการแปลงฟันในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน จัดโดยกองสาธารณะสุขเทศบาลตำบลนาส่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพตำบลนาส่วง โดยหมอทันตะกรรม และผ.อ.โรงพยาบาลฯ ได้มอบแปงสีฟันและ สาธิตการแปลงฟันที่ถูกวิธีให้เด็กได้ปฏิบัติดวย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     วันที่ 28 มีนาคม 2557  นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ดูแลเด็ก จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้เด็กที่เรียนจบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภา เทศบาลตำบลนาส่วง

     วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557  นายนิคม  สมัครคูณ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาส่วง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2557  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง...

อ่านเพิ่มเติม

วิดีทัศน์แนะนำเทศบาล

วิดีทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลสภาพทั่วไป ศักยภาพ ผลการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

1. ตราสัญลักษณ์เทศบาล

   ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาส่วง  ดวงตราเป็นรูปหัวเสือล้อมรอบด้วยข้าวโพด ...

โพสต์ล่าสุดบนเว็บบอร์ด!

Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร?    Responsive Web Design เป็นแนวการคิดออกแบบ web layout ...

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

1. ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

   ภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีที่รัฐให้อำนาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บเอง เพื่อเป็นรายได้ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บได้เท่าใดก็ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้งอถิ่นนั้น โดยไม่ต้องนำส่งรายได้นั้นแก่รัฐาบาล "เงินภาษีทุกบาทนั้นมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา" 1. ...

QR Code ของเรา

QR Code ของเรา

1. QR Code ของเรา

   QR Code ของเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ...

ข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการ รับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการ รับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/2555

     วันที่ 22 ก.พ.56 เวลา 08.30 น. นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการ รับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/2555 ของจังหวัดอุบลราชธานี ...

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

     เทศบาลตำบลนาส่วง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 843,100 บาท รายละเอีดยปรากฎเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้...

Scroll to top