ภาพสไลด์ 2
ภาพสไลด์ 1
  • 1
  • 2

วันที่ 5 ธันาคม พ.ศ. 2557

วันที 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ร่วมลงนามถวายพระพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมทีว่าการอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ

     วันที่ 4 พฤศจิกาย พ.ศ. 2557  หมวดกรมทางหลวง เดชอุดม - เทศบาลตำบลนาส่วง ร่วมกันทำความสะอาดถนนสาย นาส่วง - นาเยีย เพื่อทำการซ่อมแซมถนนชำรุดในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนาส่วง นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ท่านประจญ  ชนะขันธ์ นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์ทำความสะอาดตลาสดเทศบาล

            วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น. พ.จ.อ.วชิรพงศ์  จิรพงษ์พรชัย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  นำเจ้าหน้าที่กองสาธาฯ และกองช่าง ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดตามมาตรฐานสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานเกษตรปลอดสารพิษ ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่

     

  นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกษตรปลอดสารพิษ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่  ซึ่งนายกได้นำความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษมาปรับใช้กับชาวตำบลนาส่วง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกเพื่อให้ชาวตำบลนาสวงได้ศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

       วันที่  23  ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

ทอดกฐินวัดป่าบ้านนาส่วง

        วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น. ท่านนายกประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วงได้นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาส่วง  ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ  วัดป่าบ้านนาส่วง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในงานทอดกฐินคร้้งนี้มีพ่อแม่ พี่น้องประชาชนชาวตำบลนาส่วงและตำบลใกล้เคียงมาร่วมงานจำนวนมาก กระผมนายประจญ  ชนะขันธ์  ในนามเทศบาลตำบลนาส่วง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลและประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณครับ.....

อ่านเพิ่มเติม

นายกเทศมนตรีร่วมงานทำบุญ กฐินสามัคคี ประจำปี 2557

            วันที่ 19  ตุลาคม 2557  นายประจญ   ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ได้จัดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อทอดถวาน ณ  วัดบ้านกุดยาง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นการสมทบทุนห้องน้ำในวัด และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีบุญกฐินหลังวันออกพรรษา  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน...

อ่านเพิ่มเติม

Big Cleaning Day สนับสนุนโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

     วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายประจญ   ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง นำพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สนับสนุนโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยทำความสะอาดถนน อาคารสำนักงาน ลานหน้าสำนักงาน...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล

      วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

วิดีทัศน์แนะนำเทศบาล

วิดีทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลสภาพทั่วไป ศักยภาพ ผลการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

1. ตราสัญลักษณ์เทศบาล

   ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาส่วง  ดวงตราเป็นรูปหัวเสือล้อมรอบด้วยข้าวโพด ...

โพสต์ล่าสุดบนเว็บบอร์ด!

ไม่มีกระทู้แสดง

Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร?    Responsive Web Design เป็นแนวการคิดออกแบบ web layout ...

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

1. ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

   ภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีที่รัฐให้อำนาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บเอง เพื่อเป็นรายได้ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บได้เท่าใดก็ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้งอถิ่นนั้น โดยไม่ต้องนำส่งรายได้นั้นแก่รัฐาบาล "เงินภาษีทุกบาทนั้นมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา" 1. ...

QR Code ของเรา

QR Code ของเรา

1. QR Code ของเรา

   QR Code ของเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ...

ข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาด

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาด

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาด อุบลราชธานี : ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด ในพื้นที่ 9 ...

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

     เทศบาลตำบลนาส่วง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 843,100 บาท รายละเอีดยปรากฎเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้...

Scroll to top